Program Seminarium "Glacjał i peryglacjał" (9-10 września br.)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem Seminarium "Glacjał i peryglacjał", organizowanego przez nasz Instytut w dniach 9-10 września br. Konferencja jest dedykowana Pani Prof. dr hab. Marii Łanczont z okazji jubileuszu pracy zawodowej i odbywa się pod honorowym patronatem JM Rektora UMCS.

Szczegółowy program i informacje na temat organizacji Seminarium

    Aktualności

    Data dodania
    9 września 2021