Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Przemysław Mroczek

dr hab. Przemysław Mroczek
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Telefon
48 81 5376838
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
orcid.org/0000-0003-2702-5577
www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Mroczek
umcs-pl.academia.edu/Przemys%C5%82awMroczek
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=128340&_k=8mb
Konsultacje

poniedziałek: 9.30-11.00
środa: 8.30-10.00
pokój 121A, I pietro

Adres

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, pok. 121A, Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • paleogeografia czwartorzędu, ze szczególnym uwzględnieniem badań sekwencji lessowo-glebowych
 • zastosowanie technik mikroskopowych w badaniach osadów i poziomów glebowych
 • zastosowanie technik dyfrakcji laserowej w badaniach cząstek różnej genezy (naturalnych, sztucznych)
 • historia Lublina i uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji miasta
 • astroturystyka w Polsce i na świecie
 • e-learning w edukacji przyrodniczej
 • ergonomia i organizacja pracy naukowca i studenta uczelni wyższej
 • ochrona własności intelektualnej w nauce i edukacji wyższej
 • otwartość (open access) w nauce i edukacji wyższej
 • teoria i praktyka imprez biegowych

Aktualnie pełnione funkcje:

Zajęcia dydaktyczne (rok akademicki 2019/2020):

 • Analizy przestrzenne i czasowe danych środowiskowych - wykład i laboratorium (Geoinformatyka, I rok, I stopień)
 • Ćwiczenia terenowe z topografii - konwersatrium (Geografia, I rok, I stopień)
 • Nowoczesne techniki pomiarowe - wykład i konwersatorium (Gospodarka przestrzenna, I rok, I stopień)
 • Organizacja pracy i ochrona wlasności inteletulanej - wykład (Geoinformatyka, I rok, I stopień)
 • Organizacja pracy i ochrona wlasności inteletulanej - wykład (Turystyka i rekreacja, I rok, I stopień)
 • Organizacja pracy i pozyskiwanie funduszy - wykład (Geografia, II rok, II stopień)
 • Zaawansowane metody badawcze - wykład, II r. studiów doktoranckich (Geografia)
 • Otwartość (open access) w nauce i edukacji wyższej - wykład, II r. studiów doktoranckich (Geografia)
 • Opiekun uczelniany - mentor grupy w projekcie: „Zintegrowany UMCS” - Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej; Projekt Zintegrowany UMCS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Umowa nr POWR:03.05.00-00-Z012/17-00

Działalność naukowa

Najważniejsze artykuły naukowe:

 • Dobrowolski R., Bieganowski A., Mroczek P., Ryżak M., 2012. Role of Periglacial Processes in Epikarst Morphogenesis: A Case Study from Chełm Chalk Quarry, Lublin Upland, Eastern Poland. Permafrost and Periglacial Processes, 23, 251-266.
 • Dobrowolski R., Mroczek P., 2015. Clay cortex in epikarst forms as an indicator of age and morphogenesis—case studies from Lublin-Volhynia chalkland (East Poland, West Ukraine). Geomorphology 247, 66-75.
 • Fedorowicz S., Łanczont M., Bogucki A., Kusiak J., Mroczek P., Adamiec G., Bluszcz A., Moska P., Tracz M., 2013: Loess-paleosol sequence at Korshiv (Ukraine) - chronology based on complementary and parallel dating (TL, OSL), and litho-pedosedimentary analyses. Quaternary International 296, 117-130. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212004016
 • Gozhik P., Komar M., Łanczont M., Fedorowicz S., Bogucki A., Mroczek P., Prylypko S., Kusiak J., 2014: Paleoenvironmental history of the Middle Dnieper Area from the Dnieper to Weichselian Glaciation: A case study of the Maksymivka loess profile. Quaternary International 334-335, 94-111.
 • Kołodyńska-Gawrysiak R., Chodorowski J., Mroczek P., Plak A., Zgłobicki W., Kiebała. A., Trzciński. J., Standzikowski K., 2017: The impact of natural and anthropogenic processes on the evolution of closed depressions in loess areas. A multi-proxy case study from Nałęczów Plateau, Eastern Poland. Catena 149, 1-18.
 • Kołodyńska-Gawrysiak R., Mroczek P., Chabudziński Ł., 2013(2011): Closed depressions in the Prehistoric loess landscape and their influence on settlement location in the light of selected examples from the Nałęczów Plateau (Lublin Upland, E Poland). Archeologia Polona 50, 37-54.
 • Kołodyńska-Gawrysiak R., Mroczek P., Chodorowski J., Plak A., Kiebała A., Zgłobicki W., 2015: Human-induced landscape evolution in the loess areas of Lublin Upland, E Poland: evidence from pedosedimentary archives in closed depressions. Zeitschrift für Geomorphologie, Vol. 59 (2015), Suppl. 2, 155-175.
 • Komar M., Łanczont M., Valde-Nowak P., Bałaga K., Hołub B., Kusiak J., Mroczek P., Zieliński P., 2010: Palaeoenvironmental Background and Age of the Late Palaeolithic Settlement in SE Poland (A Case Study from the Sandomierz Upland and Carpathians). The Open Geography Journal, 2010, 3, 55-66.
 • Krajcarz M.T., Cyrek K., Krajcarz M., Mroczek P., Sudoł M., Szymanek M., Tomek T., Madeyska T., 2016. Loess in a cave - Lithostratigraphic and correlative value of loess and loess-like layers in caves of Kraków-Częstochowa Upland (Poland). Quaternary International, 399, 13–30.
 • Krajcarz M.T., Kot M., Pavlenok K., Fedorowicz S., Krajcarz M., Lazarev S.Y., Mroczek P., Radzhabov A., Shnaider S., Szymanek M., Szymczak K., 202016: Middle Paleolithic sites of Katta Sai in Western Tian Shan Piedmont, Central Asiatic loess zone: geoarchaeological investigation of the site formation and the integrity of the lithic assemblages. Quaternary International 399, 136–150.
 • Łanczont M., Madeyska T., Sytnyk O., Bogucki A., Komar M., Nawrocki J., Hołub B., Mroczek P., 2015: Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along loess slope in the Seret River valley: evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine). Quaternary International 365, 74-97.
 • Łanczont M., Madeyska T., Mroczek P., Komar M., Łącka B., Bogucki A., Sobczyk K., Wilczyński J., 2015: The loess-palaeosol sequence in the Upper Palaeolithic site at Kraków Spadzista - a palaeoenvironmental approach. Quaternary International 365, 98-113.
 • Łanczont, M., Madeyska, T., Mroczek, P., Hołub, B., Żogała, B., Bogucki, A., 2015: Relief and palaeorelief analyses of the Kraków Spadzista Palaeolithic sites’ complex as the tools used for explanation of the site location. Quaternary International 359-360, 89-95.
 • Lisá L., Zapletalová D., Pecka M., Zůbek A., Mroczek P., 2006: Quaternary Geological Composition of Brno Historic Centre: Application of Results from the Collector Canalization. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 219-226.
 • Moskalewicz D., Szczuciński W., Mroczek P., Vaikutienė G., 2020, Sedimentary record of historical extreme storm surges during in the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea. Marine Geology 420, 1-15.
 • Moskalewicz D., Szczuciński W., Mroczek P., Vaikutienė G., 2020: Sedimentary record of historical extreme storm surges during in the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea. Marine Geology 420, 1-15. 
 • Mroczek P., 2013: Recycled loesses - a micromorphological approach to determination of local source areas of Weichselian loess. Quaternary International, 296, 241-250.
 • Mroczek P., Łanczont M., Dobrowolski R., Jary Z., 2013: In memoriam: Henryk Maruszczak (1922-2012). Quaternary International, 296, 4-6.
 • Mroczek P., Rodzik J., 2011: Genetic interpretation of micromorphological features of gully loess-soil deposits (case study: Kolonia Celejów, E Poland). Landform Analysis, 17, 125-130.
 • Poręba G., Śnieszko Z., Moska P., Mroczek P., 2019, Deposits of Neolithic water soil erosion in the loess region of the Małopolska Upland (S Poland) – A case study of the settlement micro-region in Bronocice. Quaternary International 502, 45-59.
 • Poręba G., Śnieszko Z., Moska P., Mroczek P., Malik I., 2019, Interpretation of soil erosion in a polish loess area using OSL, 137Cs, 210Pbex, dendrochronology and micromorphology – case study: Biedrzykowice site (S Poland). Geochronometria, 46, 1, 57-78.
 • Rodzik J., Terpiłowski S., Godlewska A., Mroczek P., 2015: Contemporary development of an atypical gully in the Szwajcaria Podlaska Nature 2 Reserve resulting from human activity (E Poland). Zeitschrift für Geomorphologie, 59, Suppl. 2, 7-22.
 • Rodzik J., Terpiłowski S., Godlewska A., Mroczek P., 2015: Contemporary development of an atypical gully in the Szwajcaria Podlaska Nature 2 Reserve resulting from human activity (E Poland). Zeitschrift für Geomorphologie, 59, Suppl. 2, 7-22.
 • Rodzik J., Mroczek P., Wiśniewski T., 2014: Pedological analysis as a key for reconstruction of primary loess relief — a case study from Magdalenian site in Klementowice (eastern Poland). Catena 117, 50-59.
 • Rodzik J., Mroczek P., Wiśniewski T., Zagórski P., 2013(2011): The palaeogeographical conditions of location of the Magdalenian camp in Klementowice (Nałęczów Plateau, E Poland). Archeologia Polona 49, 105-119.
 • Solarska A., Hose T.A., Vasiljević D.A., Mroczek P., Jary Z., Marković S.B., Widawski K., 2013: Geodiversity of the loess regions in Poland: Inventory, geoconservation issues, and geotourism potential. Quaternary International, 296, 68-81.
 • Świtoniak M., Mroczek P., Bednarek R., 2016: Luvisols or Cambisols? Micromorphological study of soil truncation in young morainic landscapes - case study: Brodnica and Chełmno Lake Districts (North Poland). Catena 137, 583-595.
 • Wilczyński J., Wojtal P., Łanczont M., Mroczek P., Sobieraj D., Fedorowicz S., 2015: Loess, flints and bones - multidisciplinary research at Jaksice II Gravettian site (southern Poland). Quaternary International 359-360, 114-130.
 • Wilczyński J., Wojtal P., Łanczont M., Mroczek P., Sobieraj D., Fedorowicz S., 2015: Loess, flints and bones - multidisciplinary research at Jaksice II Gravettian site (southern Poland). Quaternary International 359-360, 114-130.
 • Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik, J., Zagórski, P., Wilczynski J., Nyvltova Fisakova M., 2012: On the periphery of the Magdalenian World. An open-air site in Klementowice (E Poland). Quaternary International, vol. 272-273, 308-321.
 • Zgardzińska B, Filipek M., Fortunia, W., Mroczek P., 2016. Properties of n-eicosane-filled microcapsules with different morphology. Phase Change Materials studied by positron spectroscopy and complementary methods. Materials Chemistry and Physics, 79–91. LINK

Rozdziały w monografiach:

 • Dobrowolski R., Wołoszyn M., Rodzik J., Mroczek P., Zagórski P., Bałaga K., Dzieńkowski T., Hajdas I., 2015, Kompleks grodowy w Czermnie – studium geoarcheologiczne. [w:] M. Flaga, P. Mroczek (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II, Lublin, 161-171.
 • Goździk J., Łanczont M., Marks L., Mroczek P., 2014. Litostratygrafia. [w:] Marks L., Ber A., Lindner L. (red.), Zasady polskiej klasyfikacji i terminologii stratygraficznej czwartorzędu. Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Warszawa, 17-27.
 • Łanczont M., Mroczek P., 2015: Natural environment and palaeogeographical interpretation of the loess-soil sequence in the Jaksice II archaeological Gravettian site. Jaksice II. [in:] Wilczyński J. (Ed.), A Gravettian Site in Southern Poland: Jaksice II, ISEA PAN, Kraków, 1-18.
 • Łanczont M., Mroczek P., Madeyska T., Komar M., Bogucki A., Hołub B., Żogała B., Sobczyk K., Wilczyński J., 2015: Natural environment of the Gravettian settlement in the Kraków Spadzista site based on palaeogeographical interpretation of loess-palaeosol sequences. In: Wojtal, P., Wilczyński, J., Haynes, G. (Eds.), A Gravettian Site in Southern Poland: Kraków Spadzista, ISEA PAN, Kraków, 19-49.
 • Łanczont M., Mroczek P., Zieliński P., Hołub B., Kusiak J., Bałaga K., Komar M., Łącka B., Żogała B., Mendecki M., 2014. Regional paleogeographic analysis of site Wilczyce 10 in the Opatówka valley and the stratigraphic context of the ice wedge cast, [w:] R. Schild (red.), Wilczyce. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland, PAN, Warszawa, 31-80.
 • Mroczek P., 2014. Palaeogeographical record of loess-palaeosols sequences – Neopleistocene loess key sections of southern Polish Uplands. Lisa L., Bajer A. (eds.), Soil Micromorphology in General and Archaeological Context, Mendel University in Brno, 39-52.
 • Mroczek P., 2015, Lublin – miasto na lessach. [w:] M. Flaga, P. Mroczek (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II, Lublin, 11-24.
 • Mroczek P., Jary Z., Krawczyk M., 2015, Walory przyrodnicze i kulturowe zachodniej części Wyżyny Wołyńskiej.  [w:] M. Flaga, P. Mroczek (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II, Lublin, 143-160.
 • Rodzik J., Mroczek P., Hyrchała A., Bartecki B., Antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego w otoczeniu wielokulturowego stanowiska archeologicznego na krawędzi Grzędy Horodelskiej w Rogalinie koło Hrubieszowa. [w:] M. Flaga, P. Mroczek (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II, Lublin, 173-184.
 • Wołoszyn M., Janeczek A., Dobrowolski R., Rodzik J., Mroczek P., Zagórski, P., Bałaga K., Pidek I.A., Hajdas I., 2015: Beyond boundaries… of medieval principalities, cultures and scientific disciplines. Cherven Towns - insights from archaeology, cartography and paleogeohraphy. [in:] O. Heinrich-Tamáska, H. Herold, P. Straub, T.Vida (eds.), "Castellum, civitas, urbs" - Zentren und Elitenimfrühmittelalterlichen Ostmitteleuropa (Centres and Elites in Early Medieval East-Central Europe). Castellum Pannonicum Pelsonense 6. Budapest, Keszthely, Leipzig, Rahden/westf., 177-196.
 • Valde-Nowak P., Kraszewska A., Cieśla M., Łanczont M., Madeyska T., Hołub B., Komar M., Mroczek P.Standzikowski K., 2020. Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny. [w:] Gancarski J., Epoka kamienia w Karpatach. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno, 33-80. 

Monografie naukowe:

 • Mroczek P., 2008: Interpretacja paleogeograficzna cech mikromorfologicznych neoplejstoceńskich sekwencji lessowo-glebowych. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Mroczek P., 2018, Późnovistuliańsko-holoceńska ewolucja lessowych gleb płowych wyżyn południowopolskich w świetle badań mikromorfologicznych. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 109.

 

Współautorskie monografie naukowe:

 • Dobrowolski R., Mroczek P., 2014: Potencjał przyrodniczy a zrównoważony rozwój powiatów Polesia Lubelskiego. Lublin. 
 • Flaga M., Mroczek P., 2015: Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, Lublin.
 • Harasimiuk M, Brzezińska-Wójcik T., Dobrowolski R., Mroczek P., Warowna J., 2007: Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Jary Z., Mroczek P., 2014: Kukla Loessfest’14 – 7th Loess Seminar in Wrocław, International Conference on Loess Research in memorium George Kukla, September 8-15 2014, Abstracts and field guide book. Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław.