Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Przemysław Mroczek

dr hab. Przemysław Mroczek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Telefon
48 81 5376838
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
orcid.org/0000-0003-2702-5577
www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Mroczek
umcs-pl.academia.edu/Przemys%C5%82awMroczek
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=128340&_k=8mb
Konsultacje

Semestr zimowy 2022/2023:
- środa: 13:00-14:30
- czwartek: 14:45-16:15
- pokój 121A, I piętro
- MS Teams (w godzinach konsultacji): LINK
- Wirtualny Kampus UMCS - czat, na każdym z aktualnie prowadzonych kursów

Adres

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, pok. 121A, Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • paleogeografia czwartorzędu, ze szczególnym uwzględnieniem badań sekwencji lessowo-glebowych
 • zastosowanie technik mikroskopowych w badaniach osadów i poziomów glebowych
 • zastosowanie technik dyfrakcji laserowej w badaniach cząstek różnej genezy (naturalnych, sztucznych)
 • historia Lublina i uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji miasta
 • astroturystyka w Polsce i na świecie
 • e-learning w edukacji przyrodniczej
 • ergonomia i organizacja pracy naukowca i studenta uczelni wyższej
 • ochrona własności intelektualnej w nauce i edukacji wyższej
 • otwartość (open access) w nauce i edukacji wyższej
 • teoria i praktyka imprez biegowych
 • wikipedysta - autor/współautor ponad 100 haseł z zakresu zainteresowań naukowych w polskiej i angielskiej wersji Wikipedii

Aktualnie pełnione funkcje:

Zajęcia dydaktyczne (rok akademicki 2021/2022):

Rozkład zajęć dydaktycznych (semestr zimowy 2021/2022)


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje naukowe

Najnowsze publikacje:

 • Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Drzymulska D., Poska A., Suchora M., Żarski M., Mroczek P., 2021. Environmental changes of the stadial/interstadial type during the Late Saalian (MIS-6) – Multi-proxy record at the Wola Starogrodzka site, central Poland. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 110420. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110420
 • Łanczont M., Komar M., Madeyska T., Mroczek, P., Standzikowski K., Hołub B., Fedorowicz S., Sytnyk O., Bogucki A., Dmytruk R., Yatsyshy, A., Koropetskyi R., Tomeniuk O., 2021. Spatio-temporal variability of topoclimates and local palaeoenvironments in the Upper Dniester River Valley: Insights from the Middle and Upper Palaeolithic key-sites of the Halych region (western Ukraine). Quat. Int. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.10.013 
 • Łanczont M., Połtowicz-Bobak M., Bobak D., Mroczek P., Nowak A., Komar M., Standzikowski K. (2021). On the edge of eastern and western culture zones in the early Late Pleistocene. Święte 9 – A new epigravettian site in the south-east of Poland. Quaternary International, 587–588, 172–188. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.08.028
 • Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Fedorowicz S., Woronko B., Nawrocki J., Frankowski Z., Standzikowski K., 2022. A remarkable last glacial loess sedimentation at Roxolany in the Dniester Liman (Southern Ukraine). Quaternary Science Reviews, 285, 107521. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.10752 
 • Moskalewicz D., Szczuciński W., Mroczek P., Vaikutienė G., 2020, Sedimentary record of historical extreme storm surges during in the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea. Marine Geology 420, 1-15.
 • Moskalewicz, D., Szczuciński, W., Mroczek, P., 2022. Characterization of storm surge deposits along the shore of the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea) applying heavy mineral analysis. Quat. Int. 630, 34–47. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.05.011
 • Moskalewicz D., Dzieduszyńska D., Elwirski Ł., Mroczek P., Petera-Zganiacz J., Tylmann K., Woźniak P.P., 2022. Recognition of sedimentary environments using handheld gamma-ray spectrometry in Pleistocene Fennoscandian Ice Sheet glaciogenic basin, northern and central Poland. Mar. Pet. Geol. 140, 105679. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2022.105679 
 • Poręba G., Śnieszko Z., Moska P., Mroczek P., Malik I., 2019, Interpretation of soil erosion in a polish loess area using OSL, 137Cs, 210Pbex, dendrochronology and micromorphology – case study: Biedrzykowice site (S Poland). Geochronometria, 46, 1, 57-78.
 • Szeliga M., Dobrowolski R., Mroczek P., Chodorowski J., Furmanek M., Pidek I.A., Lityńska-Zając M., Makowiecki D., Gawryjołek-Szeliga K., Bartmiński P., Siłuch M., Demczuk P., 2020. Early agricultural colonisation of peripheral areas of loess uplands: new data from Sandomierz Upland, Poland. Antiquity, 94(377), e28. https://doi.org/10.15184/aqy.2020.134 
 • Wilczyński J., Šída P., Kufel-Diakowska B., Mroczek P., Pryor A., Oberc T., Sobieraj D., Lengyel G., 2020. Population mobility and lithic tool diversity in the Late Gravettian – The case study of Lubná VI (Bohemian Massif). Quaternary International 587–588, 103-126, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.08.046 
 • Wilczyński J., Žaár O., Nemergut A., Kufel-Diakowska B., Moskal-del Hoyo M., Mroczek P., Páll-Gergely B., Oberc T., Lengyel G., 2020. The Upper Palaeolithic at Trenčianske Bohuslavice, Western Carpathians, Slovakia. Journal of Field Archaeology, 45:4, 270-292, DOI: 10.1080/00934690.2020.1733334