Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Przemysław Mroczek

dr hab. Przemysław Mroczek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Telefon
48 81 5376838
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
orcid.org/0000-0003-2702-5577
www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Mroczek
umcs-pl.academia.edu/Przemys%C5%82awMroczek
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=128340&_k=8mb
Konsultacje

Semestr zimowy 2021/2022:
- poniedziałek: 10:30-11:30
- wtorek: 12.30-13.30
- środa: 12.30-13.30
- pokój 121A, I pietro
- MS Teams (w godzinach konsultacji):
- Wirtualny Kampus UMCS - czat, na każdym z aktualnie prowadzonych kursów

Adres

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, pok. 121A, Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • paleogeografia czwartorzędu, ze szczególnym uwzględnieniem badań sekwencji lessowo-glebowych
 • zastosowanie technik mikroskopowych w badaniach osadów i poziomów glebowych
 • zastosowanie technik dyfrakcji laserowej w badaniach cząstek różnej genezy (naturalnych, sztucznych)
 • historia Lublina i uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji miasta
 • astroturystyka w Polsce i na świecie
 • e-learning w edukacji przyrodniczej
 • ergonomia i organizacja pracy naukowca i studenta uczelni wyższej
 • ochrona własności intelektualnej w nauce i edukacji wyższej
 • otwartość (open access) w nauce i edukacji wyższej
 • teoria i praktyka imprez biegowych
 • wikipedysta - autor/współautor ponad 100 haseł z zakresu zainteresowań naukowych w polskiej i angielskiej wersji Wikipedii

Aktualnie pełnione funkcje:

Zajęcia dydaktyczne (rok akademicki 2021/2022):

Rozkład zajęć dydaktycznych (semestr zimowy 2021/2022)


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje naukowe

Najnowsze publikacje:

 • Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Drzymulska D., Poska A., Suchora M., Żarski M., Mroczek P., 2021. Environmental changes of the stadial/interstadial type during the Late Saalian (MIS-6) – Multi-proxy record at the Wola Starogrodzka site, central Poland. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 110420. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110420
 • Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O., 2019. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 530, 59-77.
 • Łanczont M., Komar M., Madeyska T., Mroczek, P., Standzikowski K., Hołub B., Fedorowicz S., Sytnyk O., Bogucki A., Dmytruk R., Yatsyshy, A., Koropetskyi R., Tomeniuk O., 2021. Spatio-temporal variability of topoclimates and local palaeoenvironments in the Upper Dniester River Valley: Insights from the Middle and Upper Palaeolithic key-sites of the Halych region (western Ukraine). Quat. Int. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.10.013 
 • Łanczont M., Połtowicz-Bobak M., Bobak D., Mroczek P., Nowak A., Komar M., Standzikowski K. (2021). On the edge of eastern and western culture zones in the early Late Pleistocene. Święte 9 – A new epigravettian site in the south-east of Poland. Quaternary International, 587–588, 172–188. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.08.028
 • Moskalewicz D., Szczuciński W., Mroczek P., Vaikutienė G., 2020, Sedimentary record of historical extreme storm surges during in the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea. Marine Geology 420, 1-15.
 • Poręba G., Śnieszko Z., Moska P., Mroczek P., 2019, Deposits of Neolithic water soil erosion in the loess region of the Małopolska Upland (S Poland) – A case study of the settlement micro-region in Bronocice. Quaternary International 502, 45-59.
 • Poręba G., Śnieszko Z., Moska P., Mroczek P., Malik I., 2019, Interpretation of soil erosion in a polish loess area using OSL, 137Cs, 210Pbex, dendrochronology and micromorphology – case study: Biedrzykowice site (S Poland). Geochronometria, 46, 1, 57-78.
 • Rodzik J., Dobrowolski R., Mroczek P., Pidek I.A., Zagórski P., Hajdas I., 2018. The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River – the environmental conditions. In: Wołoszyn M. (Ed.), The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research (1952-1955). Material evidence. Kraków – Leipzig – Rzeszów – Warszawa, 139-167.
 • Rodzik J., Dobrowolski R., Mroczek P., Pidek I.A., Zagórski P., Hajdas I., 2018. The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River – the environmental conditions. In: Wołoszyn M. (Ed.), The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research (1952-1955). Material evidence. Kraków – Leipzig – Rzeszów – Warszawa, 139-167.
 • Szeliga M., Dobrowolski R., Chodorowski J., Pidek I.A., Mroczek P., 2018, Zapis geoarcheologiczny działalności człowieka w neoholocenie w południowo-wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego (centralna Polska). Acta Geographica Lodziensia 107, 155-173.
 • Szeliga M., Dobrowolski R., Mroczek P., Chodorowski J., Furmanek M., Pidek I.A., Lityńska-Zając M., Makowiecki D., Gawryjołek-Szeliga K., Bartmiński P., Siłuch M., Demczuk P. (2020). Early agricultural colonisation of peripheral areas of loess uplands: new data from Sandomierz Upland, Poland. Antiquity, 94(377), e28. https://doi.org/10.15184/aqy.2020.134
 • Szeliga M., Dobrowolski R., Mroczek P., Chodorowski J., Pidek I.A., Makowiecki D., Lityńska-Zając M., 2019, Environmental Conditions of Settlement of the Danubian Communities in the Northern Foreland of the Sandomierz Upland. Archaeologia Polona, 57, 213-231.
 • Valde-Nowak P., Kraszewska A., Cieśla M., Łanczont M., Madeyska T., Hołub B., Komar M., Mroczek P., Standzikowski K., 2020. Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny. [w:] Gancarski J., Epoka kamienia w Karpatach. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno, 33-80.
 • Wilczyński J., Šída P., Kufel-Diakowska B., Mroczek P., Pryor A., Oberc T., Sobieraj D., Lengyel G. (2020). Population mobility and lithic tool diversity in the Late Gravettian – The case study of Lubná VI (Bohemian Massif). Quaternary International 587–588, 103-126, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.08.046
 • Wilczyński J., Žaár O., Nemergut A., Kufel-Diakowska B., Moskal-del Hoyo M., Mroczek P., Páll-Gergely B., Oberc T., Lengyel G., 2020. The Upper Palaeolithic at Trenčianske Bohuslavice, Western Carpathians, Slovakia. Journal of Field Archaeology, 45:4, 270-292, DOI: 10.1080/00934690.2020.1733334.