Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Przemysław Mroczek

dr hab. Przemysław Mroczek
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Telefon
48 81 5376838
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
orcid.org/0000-0003-2702-5577
www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Mroczek
umcs-pl.academia.edu/Przemys%C5%82awMroczek
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=128340&_k=8mb
Konsultacje

- poniedziałek: 14:00-15:15
- wtorek: 11.30-12.30
- pokój 121A, I pietro
- Skype - live:loess2000_2
- Wirtualny Kampus UMCS - czat, na każdym z aktualnie prowadzonych kursów
- email: loess@poczta.umcs.lublin.pl

Adres

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, pok. 121A, Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • paleogeografia czwartorzędu, ze szczególnym uwzględnieniem badań sekwencji lessowo-glebowych
 • zastosowanie technik mikroskopowych w badaniach osadów i poziomów glebowych
 • zastosowanie technik dyfrakcji laserowej w badaniach cząstek różnej genezy (naturalnych, sztucznych)
 • historia Lublina i uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji miasta
 • astroturystyka w Polsce i na świecie
 • e-learning w edukacji przyrodniczej
 • ergonomia i organizacja pracy naukowca i studenta uczelni wyższej
 • ochrona własności intelektualnej w nauce i edukacji wyższej
 • otwartość (open access) w nauce i edukacji wyższej
 • teoria i praktyka imprez biegowych
 • wikipedysta - autor/współautor ponad 100 haseł z zakresu zainteresowań naukowych w polskiej i angielskiej wersji Wikipedii

Aktualnie pełnione funkcje:

Zajęcia dydaktyczne (rok akademicki 2020/2021):

Rozkład zajęć dydaktycznych (semestr letni 2020/2021)


Działalność naukowa