Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS
Komitet Nauk Geograficznych PAN
Komitet Badań Czwartorzędu PAN
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Lubelskie Towarzystwo Naukowe

serdecznie zapraszają na

Interdyscyplinarne seminarium naukowe

 „GLACJAŁ I PERYGLACJAŁ EUROPY ŚRODKOWEJ"

dedykowane
prof. dr hab. Marii Łanczont
z okazji jubileuszu pracy zawodowej 

pod honorowym patronatem
JM Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lublin, 9-10 września 2021 r.

  

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium pt. „GLACJAŁ I PERYGLACJAŁ EUROPY ŚRODKOWEJ”. Celem spotkania będzie prezentacja wyników najnowszych badań, dotyczących:

 • litologii i stratygrafii osadów glacigenicznych i peryglacjalnych,
 • lessów i innych utworów pylastych,
 • geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu,
 • geoarcheologii.

KOMITET NAUKOWY 

 • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – JM Rektor UMCS
 • Dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS – dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS
 • Prof. dr hab. Irena A. Pidek – z-ca dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS
 • Prof. dr hab. Marek Degórski – przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN
 • Prof. dr hab. Zdzisław Jary – przewodniczący Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
 • Prof. dr hab. Leszek Marks – Komitet Badań Czwartorzędu PAN
 • Dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM – prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
 • Prof. dr hab. Andriy Bogucki – Uniwersytet im. Ivana Franko we Lwowie
 • Prof. dr hab. Paweł Valde-Novak – Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Maryna Komar – Ukraińska Akademia Nauk w Kijowie
 • Prof. dr hab. Teresa Madeyska – Polska Akademia Nauk

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 • Sekretarz: dr hab. Grzegorz Janicki, prof. UMCS; dr hab. Piotr Kulesza
 • Członkowie: dr Beata Hołub, dr hab. Przemysław Mroczek, dr Anna Orłowska, dr Jarosław Pietruczuk, dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS 

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 września 2021 r. w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (Plac Litewski 2) oraz na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie (Al. Kraśnicka 2d). 


PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

9 września (czwartek) - Aula LTN, Plac Litewski 2
16.00-17.30: sesja plenarna część I – referaty zamawiane
17.30-17.45: przerwa kawowa
17.45-18.45: sesja plenarna część II – referaty zamawiane
19.00-21.00: Sesja jubileuszowa dedykowana Pani Prof. Marii Łanczont

 

10 września (piątek): Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Al. Kraśnicka 2d

9.00 - 11.00: sesje tematyczne
11.00 - 11.15: przerwa kawowa
11.15 - 14.00: sesje tematyczne
14.15 - 15.15: obiad


ZGŁOSZENIA udziału w seminarium oraz streszczenia wystąpień (do 3 stron tekstu w pliku Microsoft Word) prosimy przesłać na adres elektroniczny: peryglacjal2020@gmail.com do 30 marca br.

Opłata konferencyjna wynosii 180 zł. Opłata ulgowa dla studentów i doktorantów to 80 zł. Przelew należy wykonać na konto UMCS: 68 1140 1094 0000 2905 1600 1130 (mBank SA O/Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin). Prosimy o wpisanie na przelewie danych personalnych wpłacającego (imię i nazwisko uczestnika) wraz z dopiskiem: „peryglacjal2020”. Opłata konferencyjna pokrywa koszty wpisowego, książki abstraktów, przerw kawowych, uroczystej kolacji oraz obiadu.

Po zakończeniu seminarium Organizatorzy planują druk wybranych prac w czasopismach naukowych znajdujących się na liście MNiSW (m.in.: Annales UMCS sec. BPolish Journal of Soil Science).

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Przykładowa oferta hotelowa w Lublinie jest dostępna na stronie internetowej: https://lublin.eu/turystyka/noclegi-w-lublinie/


KONTAKT

dr hab. Grzegorz Janicki, prof. UMCS
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS
Al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin
Tel.: 81 5376846
e-mail: grzegorz.janicki@poczta.umcs.lublin.pl


 

 

Dofinansowano z programu "Doskonała nauka" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego