Członkowie SKN Geografów im. A. Malickiego zdobyli finansowanie na projekt

SKN Geografów im. A. Malickiego działające na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej znalazło się w gronie beneficjentów projektu "Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje"

Dwa studenckie koła naukowe z UMCS dostaną dofinansowanie. Projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania to:

 • „Opracowanie metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych do oceny rozwoju flory obszarów chronionych” realizowany na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS przez SKN Geografów im. A. Malickiego – opiekun SKN – dr Piotr Demczuk,

Łączna kwota dofinansowania powyższych projektów to 119 345 zł.

Celem programu MEiN jest wsparcie działających w ramach uczelni studenckich kół naukowych w realizacji innowacyjnych projektów i podniesieniu jakości ich działalności oraz na usprawnieniu mechanizmu transferu tworzonych przez nie technologii i wyników prowadzonych badań do gospodarki. W rozstrzygniętym właśnie konkursie finansowanie otrzymało 128 projektów zgłoszonych przez uczelnie z całego kraju.

Wnioski powstały przy współpracy z pracownikami Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS.

Pełna lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

 

 Serdecznie gratulujemy!

  Aktualności

  Autor
  Aleksandra Kiewel
  Data dodania
  19 maja 2021