Zebranie pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Zebranie wszystkich pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Szanowni Państwo!

 

Zapraszam na zebranie wszystkich pracowników Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS, które odbędzie się w Auli im. E. Romera
w dniu 1 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00,
al. Kraśnicka 2 C, D w Lublinie.

 

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:


1. Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej WNoZiGP za rok 2014
2. Awanse naukowe i rozwój kadry
3. Kongres Geografów Polskich w Lublinie
4. Dyskusja
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Obecność obowiązkowa.

 

 

Dziekan WNoZiGP

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

    Aktualności

    Data dodania
    30 marca 2015