Uroczystość nadania Profesorowi Jeanowi Poesenowi godności doktora honoris causa UMCS w Lublinie

W dniu 24 kwietnia o godzinie 12.00 w auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbędzie się uroczystość nadania Profesorowi Jeanowi Poesenowi (KU Leuven, Belgia) godności doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Promotor: prof. dr hab. Marian Harasimiuk

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Ryszard Dębicki,
  • prof. dr hab. Piotr Migoń,
  • prof. dr hab. Kazimierz Klimek

Profesor Jean Poesen jest wybitnym specjalistą z zakresu nauk o Ziemi: geografii fizycznej, geomorfologii i geomorfologii eksperymentalnej, erozji i degradacji gleb, hydrologii, sedymentologii. Profesor Poesen jest nieformalnym liderem międzynarodowej społeczności badaczy erozji wąwozowej. Jest obecnie dyrektorem Division of Geography na Katolickim Uniwersytecie w Leuven. Był zatrudniony jako profesor wizytujący na kilku Uniwersyteach (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Hiszpanii). Jest członkiem prestiżowych towarzystw naukowych. Współorganizował i uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. Pełnił funkcję redaktora w kilku prestiżowych czasopismach naukowych (m. in. Catena, Earth Surface Processes and Landforms). Imponujący jest dorobek publikacyjny Profesora Poesena, obejmuje on ponad 700 publikacji, z tego ponad 380 znajduje się w bazie Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska). Publikacje Profesora Poesena mają obecnie blisko 11 tysięcy cytowani, a indeks Hirsha-a wynosi 55 (Web of Science). Profesor współpracuje z geomorfologami z ośrodka lubelskiego w zakresie badań nad erozją wąwozową, zagłębieniami bezodpływowymi, obecnie jest wykonawcą projektu realizowanego na Wydziale. Profesor Poesen prowadzi ożywioną działalność dydaktyczną, był promotorem 46 rozpraw doktorskich, kolejnych 7 jest w trakcie realizacji.

    Aktualności

    Data dodania
    25 marca 2014