Uroczysta immatrykulacja (ślubowanie) studentów I roku

Szanowni Państwo
Studenci I roku studiów I stopnia,

Uprzejmie informuję, że uroczysta immatrykulacja (ślubowanie) studentów I roku studiów I stopnia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie, odbędzie się w dniu 01 października 2021 r.  o godz. 9.00

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w stacjonarnej uroczystości może wziąć tylko 31 studentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Osoby wytypowane otrzymają dodatkowe zaproszenie drogą mailową. Pozostali studenci będą mogli obserwować synchroniczną transmisję z immatrykulacji. Link zostanie wysłany w wiadomości email.

Po zakończeniu immatrykulacji, o godzinie 12.00 na platformie Teams odbędzie się spotkanie informacyjne z władzami Wydziału i opiekunami kierunków. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym jest obowiązkowe.

Proszę także o zapoznanie się z procedurami BHP, które znajdują się w załączeniu.

 

Dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS

Dziekan Wydziału NoZiGP

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    28 września 2021