Wygranie konkursu na stanowisko synoptyka przez Absolwentkę Wydziału

dr hab. Marek Nowosad

11.09.2017

Tegoroczna absolwentka studiów II stopnia kierunek geografia (specjalność Klimatologia i gospodarka wodna) mgr Ewelina Stachyra wygrała w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej konkurs na stanowisko synoptyka. Jej średnia ocen ze studiów wyniosła 4,56. Pracę magisterską „Cechy termicznych pór roku w Łebie (1966-2015)” napisała w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii WNoZiGP UMCS pod kierunkiem dr. hab. M. Nowosada, prof. nadzw. UMCS. Pomocnym w otrzymaniu ciekawej pracy były wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów, zarówno na zajęciach w Uczelni, jak też na praktyce na lotnisku w Świdniku, znajomość języka angielskiego oraz aktywność Magistrantki (kurs Geo4work, uczestnictwo w szkole letniej). Nie do pominięcia jest też rola mgr. Grzegorza Kołodzieja, który nie tylko prowadził zajęcia dydaktyczne dotyczące meteorologii satelitarnej oraz prognoz meteorologicznych, ale pracując także na lotnisku ułatwiał Magistrantce zdobywanie potrzebnych umiejętności oraz dzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem jako synoptyk. Nadmienić można, że Ewelina Stachyra w czasie studiów była skarbnikiem w Kole Naukowym Gleboznawców.