Wybory do rad naukowych 2019

dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski

19.06.2019

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Informuje, że: 

W dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) w sali 115B

odbędą się wybory przedstawicieli młodszych pracowników
badawczo-dydaktycznych do rad naukowych instytutów: 

- godz. 10.00 – z grupy pracowników należących do dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku

- godz. 10.30 – z grupy pracowników należących do dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

      Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej 

dr hab. Waldemar A. Gorzym-Wilkowski
prof. UMCS