Uwaga studenci I i II roku Geoinformatyki 1 stopnia

dr Jolanta Rodzoś

04.07.2016

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 04.07.2016 r. zostaną uruchomione zapisy na przedmioty fakultatywne na rok akademicki 2016/2017 dla studentów II i III roku Geoinformatyki.

Zapisy będą realizowane poprzez system elektroniczny http://www.geografia.umcs.lublin.pl/fakultety/index2.php dostępny również z lewego menu strony Wydziału NoZiGP w sekcji Student->Zapisy na fakultety.

Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na poprawną definicję roku studiów - zapisy obejmują fakultety, które będą realizowane w roku akademickim 2016/2017. Niewłaściwe określenie roku studiów uniemożliwi poprawne zapisanie na zajęcia.

Zapisy zostaną zamknięte w dniu 15.07.2016 r.

W przypadku problemów lub wątpliwości proszę o kontakt z p. mgr Krzysztofem Łobodą osobiście w budynku Wydziału NoZiGP al. Kraśnicka 2CD pok. 102 lub telefonicznie 81 537-68-20

dr Jolanta Rodzoś
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia