Studenci 2 semestru kierunku Gospodarka przestrzenna studia magisterskie!

dr inż. Anna Polska

23.10.2019

Zachęcam Państwa do zapoznania się z nowym regulaminem studiów, który jest dostępny na stronie UMCS pod adresem:

https://www.umcs.pl/pl/regulamin-studiow,2500,uchwala-nr-xxiv-26-5-19-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-regulaminu-studiow,80161.chtm

 dr inż. arch. Anna Polska