Spotkanie grupy seminaryjnej studentów II roku Gospodarki Przestrzennej dr inż. arch. Anny Polskiej

dr inż. Anna Polska

04.06.2018

Zapraszam Studentów II roku GP, którzy zapisali się do mojej grupy seminaryjnej, na spotkanie w sprawie ustalenia składu grupy. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 czerwca, o godzinie 8.45 w sali 211B.

Anna Polska