Program Seminarium Terenowego " Klimatyczne cykle plejstocenu..." (Mielnik, 2-5 lipca 2018)

dr hab. Przemysław Mroczek

27.06.2018

Szanowni Państwo,

pod adresem 

http://loess.umcs.lublin.pl/index_pliki/Page668.htm

dostępny jest program Seminarium terenowego "Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej", które organizuje nasz Wydział w Mielniku (2-5 lipca 2018 r.)

 

P. Mroczek - sekretarz seminarium