Limit stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2016/17

dr hab. Sławomir Terpiłowski

29.09.2016

                                                                                                     Lublin, 15.09.2016 r.

 

            Na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z dnia 15 lipca 2014 r. informuję, że ustalam limit stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2016/17 w następujący sposób:

I rok- 4

II rok- 1

III rok- 2

IV rok- 1

V rok- brak.

 

Dziekan WNoZiGP

Dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS