Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Sławomir Terpiłowski

dr hab. Sławomir Terpiłowski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKU, KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Funkcje
Dyrektor Instytutu
Telefon
48 81 5376845
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Slawomir_Terpilowski
http://orcid.org/0000-0002-9390-5292
Konsultacje

Wtorek: 12.00-14.00

Adres

pok. 113A, al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

 • 1983 - magisterium na kierunku geografia (specjalność geografia nauczycielska) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie; praca magisterska nt.: „Rzeźba strefy marginalnej stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego w okolicy Biard k. Łukowa”; promotor: prof. dr Henryk Maruszczak 
 • 1997 - doktorat nauk o Ziemi w zakresie geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie; rozprawa nt.: Rozwój strefy marginalnej lobu Liwca lądolodu warciańskiego na Wysoczyźnie Siedleckiej”
 • 2008 - habilitacja w zakresie geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie: rozprawa nt.: Kemy jako wskaźnik deglacjacji Niziny Podlaskiej podczas zlodowacenia Warty”

Działalność naukowa

Artykuły naukowe, recenzowane materiały konferencyjne w bazie Web of Science

 • Dobrowolski R., Terpiłowski S., 2006. Influence of palaeokarst morphology on the formation of ice-pushed ridges: a case study from Rejowiec, eastern Poland. Boreas, 35, 2; 213-221.
 • Terpiłowski S.,2007. Genesis of transverse kame trains in eastern Poland. Sedimentary Geology, 193; 59-69.
 • Godlewska A., Terpiłowski S., 2012. Transverse, supraglacially derived crevasse infillings in a Pleistocene ice-sheet margin zone (eastern Poland): Genesis and sedimentary record. Geomorphology, 161-162; 73-81.
 • Terpiłowski S., Zieliński T., Kusiak J., Pidek I.A. Czubla P., Hrynowiecka A., Godlewska A., Zieliński P., Małek M., 2014. How to re solve Pleistocene stratigraphic problems by different methods? A case study from eastern Poland. Geological Quarterly, 58 (2); 235-250.
 • Pidek I.A.,Zieliński T.,Terpiłowski S., Czubla P., Hrynowiecka A.,Kusiak J., Godlewska A., Zieliński P.,Małek M., 2014. Unique features of interglacial deposits (MIS 11, E Poland): comparison of palaeobotanical and geological data. In Rocha, R., Pais, J., Kullberg, J. C. & Finney, S. (eds.): STRATI 2013. First International Congress on Stratigraphy at the Cutting Edge of Stratigraphy. Springer Geology, 45; 569-572.
 • Gruszka B., Terpiłowski S., 2015. Sedimentary Record of the Younger Saalian Ice Margin Stagnation in Eastern Poland: Development of a Regular Pattern of Glaciolacustrine Kames. Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography, 97 (2); 279-298.
 • Rodzik J., Terpiłowski S., Godlewska A., Mroczek P., 2015. Contemporary development of an atypical bank gully in the Szwajcaria Podlaska Nature Reserve resulting from human activity (E Poland). Zeitschrift für Geomorphologie, 59; 7-22.
 • Zieliński T., Terpiłowski S., Zieliński P., Pidek I.A., Godlewska A., Czubla P., 2016. What was the interglacial river like? Sedimentological investigation of Holsteinian fluvial deposits in eastern Poland. Geological Quarterly, 60, 1; 149-166.
 • Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński L., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Paweł Krąż, Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. GEOGRAPHIA POLONICA, 91, 2; 143-170.
 • Czubla P., Terpiłowski S., Orłowska A.,Zieliński T., Zieliński P., Pidek I.A., 2019.  Petrographic features of tills as a tool in solving stratigraphical and palaeogeographical problems – A case study from Central-Eastern Poland. Quaternary International, 501; 45-58.
 • Łanczont M, Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O., 2019. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 530; 59-77.

Monografie

 • Terpiłowski S.,2001. Strefa marginalna lądolodu warciańskiego na Wysoczyźnie Siedleckiej w świetle analizy litofacjalnej. Wyd. UMCS, Lublin; 98 (Marginal zone of the Wartanian ice sheet in the Siedlce High Plain in the light of sedimentological analysis. Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin; 98 pp. (in Polish with English summary).
 • Terpiłowski S.,2008. Kemy jako wskaźnik deglacjacji Niziny Podlaskiej podczas zlodowacenia Warty. Wyd. UMCS, Lublin; 107 (Kames as indication of deglaciation of the Podlasie Lowland during the Warta Glaciation. Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin; 107 pp. (in Polish with English summary).