Immatrykulacja 2016/2017

dr hab. Sławomir Terpiłowski

23.09.2016

Uprzejmie informuję, że uroczysta immatrykulacja (ślubowanie) studentów I roku 1 stopnia Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się w dniu 1 października 2016r. o godz. 8.00 w sali kinowej Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” przy ul. Idziego Radziszewskiego 16.

Zbiórka studentów o godz. 7.30 

O b e c n o ś ć  o b o w i ą z k o w a.

Ponadto w Auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej im. E. Romera odbędzie się spotkanie informacyjne  z władzami Wydziału i opiekunami kierunków

Geografia i Geoinformatyka       o godz. 10.30

Turystyka i rekreacja                  o godz. 11.30

Gospodarka przestrzenna          o godz. 12.30

O b e c n o ś ć  o b o w i ą z k o w a.

Obowiązuje strój stosowny do powagi uroczystości.

W tym samym dniu

- studenci I roku  Geografii oraz Turystyki i rekreacji  w pokoju nr 8D  

- studenci I roku Geoinformatyki w pokoju nr  11D

- studenci I roku  Gospodarki przestrzennej w pokoju nr 6D

będą mogli odebrać legitymację studencką, numery kont na opłaty,  podpisać umowę oraz otrzymać stosowne zaświadczenia.

Serdecznie zapraszam! 

DZIEKAN

Dr hab. Sławomir Terpiłowski,
prof. nadzw. UMCS