I rok Turystyki i Rekreacji

dr hab. Jacek Chodorowski

11.09.2019

Egzamin poprawkowy (dodatkowy termin) z przedmiotu:

"Zasoby kulturowe miast i obszarów wiejskich"

odbędzie się w dniu 18.09.2019 r., o godz. 11 w sali 202D

 

Uwaga!
Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest zaliczenie konwersatoriów

dr hab Jacek Chodorowski