I rok Turystyki i Rekreacji

dr hab. Jacek Chodorowski

28.08.2019

Egzamin poprawkowy z przedmiotu:
"Zasoby kulturowe miast i obszarów wiejskich"
odbędzie się w dniu 11.09.2019 r. o godz 11 wsali 202D