Gospodarka przestrzenna, studia inżynierskie

dr inż. Anna Polska

15.07.2019

Zwracam się z prośbą do moich podopiecznych odbywających praktyki zawodowe o wprowadzanie do systemu, po odbyciu praktyki, zeskanowanych i podpisanych przez praktykodawców dzienniczków i zaświadczeń. Wprowadzenie wspomnianych dokumentów do systemu jest warunkiem zaliczenia praktyki.

Anna Polska