Gospodarka przestrzenna - praktyki zawodowe

dr inż. Anna Polska

23.09.2019

Zwracam się z prośbą do moich podopiecznych z kierunku Gospodarka przestrzenna, aby po uzyskaniu zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych zamieszczali zeskanowane zaświadczenia i dzienniki praktyk w systemie. Zamieszczone w systemie praktyk dokumenty stanowią podstawę do wstawienia oceny do systemu USOS.

Anna Polska