Egzaminy poprawkowe dla kierunku Gospodarka przestrzenna

dr inż. Anna Polska

17.09.2019

Zapraszam osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminów w sesji jesiennej o zgłoszenie się w najbliższy piątek, 20 września, o godzinie 10.00 pod pokój 213B.

Ogłoszenie dotyczy wszystkich przedmiotów prowadzonych przeze mnie.

Egzaminy będą mieć formę pisemną, zatem proszę o przygotowanie własnych długopisów.

Anna Polska