Monografia: Potencjał przyrodniczy a zrównoważony rozwój powiatów Polesia Lubelskiego

Nowa monografia naukowa: Dobrowolski R., Mroczek P., 2014: Potencjał przyrodniczy a zrównoważony rozwój powiatów Polesia Lubelskiego. Wydawnictwo BaCCarat, Lublin.

Spis treści:
 
Słowo wstępne 

Zdzisław Michalczyk, Stanisław Chmiel, Sławomir Głowacki, Katarzyna Mięsiak-Wójcik, Joanna Sposób, Marek Turczyński
Ocena zasobów wodnych w dorzeczu Włodawki
Evaluation of water resources in the Włodawka River basin

Bogusław M. Kaszewski, Krzysztof Siwek, Andrzej Gluza
Zasoby klimatyczne Polesia Lubelskiego pod kątem rekreacji i turystyki
Climate resources of Polesie Lubelskie for tourism and recreation

Renata Krukowska, Mirosław Krukowski
Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i jej ocena przez turystów
Diversification of tourist attractiveness of the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District and its assessment by tourists

Grzegorz Gołoś
Perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej na obszarze Poleskiego Parku Narodowego
Prospects of Ornithological Tourism in the Polesie National Park

Literatura
 

    Aktualności

    Data dodania
    26 listopada 2014