Konferencja: Rola rynku nieruchomości w polityce miejskiej

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na konferencję "Rola rynku nieruchomości w polityce miejskiej", która rozpocznie się 3 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie (al. Kraśnicka 2CD).

Program konferencji

ROLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLITYCE MIEJSKIEJ

Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
3 grudnia 2015 r.

CZĘŚĆ KONFERENCYJNA 10.00 – 13.50

PRELEGENCI:
dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH
(SGH/NBP) – Rola miast w rozwoju gospodarczym
Bogdan Kawałko (Urząd Marszałkowki Województwa Lubelskiego w Lublinie) – Miasta w polityce rozwoju województwa lubelskiego z perspektywy regionalnych dokumentów programowych.
Joanna Michalska (Grupa Napollo) – Wkład sektora deweloperskiego w rozbudowę polskich miast i obecny kształt rynku mieszkaniowego
Andrzej Matacz (Urząd Statystyczny w Lublinie) – Lubelski rynek nieruchomości
na tle wybranych rynków lokalnych w kraju
Ewa Białach (NBP) – Badania rynku nieruchomości mieszkaniowych w Lublinie prowadzone przez Narodowy Bank Polski
Elżbieta Kołodziej-Wnuk (UMCS) – Rynek nieruchomości mieszkaniowych
w Lublinie po 2000 roku.
dr Mariusz Sagan (Urząd Miasta w Lublinie/SGH) – Rola rynku powierzchni biurowych w Lublinie w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej miasta
na przykładzie sektora nowoczesnych usług biznesowych
Krzysztof Iwaniuk (Wójt Gminy Terespol) – Przygotowanie terenów inwestycyjnych kluczową szansą na pozyskanie inwestora

PANEL DYSKUSYJNY 14.20 -16.00
Moderator – prof. dr hab. Marian Harasimiuk

PANELIŚCI:
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
Waldemar Dymek (Urząd Statystyczny w Lublinie)
dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski (UMCS)
dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH (NBP/SGH)
Jolanta Michalska (Grupa Napollo)
dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)


Ramowy program
09.45 – 10.00     Rejestracja
10.00 – 10.30     Otwarcie konferencji
10.30 – 11.50     Sesja cz. I
11.50 – 12.15     Przerwa kawowa
12.15 – 13.35     Sesja cz. II
13.35 – 13.50     Dyskusja po sesjach referatowych
13.50 – 14.20     Przerwa obiadowa
14.20 – 16.00     Panel dyskusyjny

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    30 listopada 2015