Konferencja Okuninka 2014

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej w ramach projektu „Rozwój unikalnych atrybutów marki Kameralne Pojezierze w oparciu o dziedzictwo UNESCO”, organizowanej przez starostwa powiatowe w Łęcznej i we Włodawie oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, która odbędzie się w dniach 16-17 października 2014 roku w Okunince.

 

Szanowni Państwo!

                 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji naukowej organizowanej przez starostwa powiatowe w Łęcznej i we Włodawie, Gminę Urszulin oraz Wydział Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie w ramach projektu „Rozwój unikalnych atrybutów marki Kameralne Pojezierze w oparciu o dziedzictwo UNESCO”. Spotkanie odbędzie się w dniach
16-17 października 2014 roku.

Pragniemy Państwu przekazać, że z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmiana miejsca konferencji, która ostatecznie odbędzie się w Hotelu Rusałka w Okunince.

Uczestników konferencji prosimy o potwierdzenie najpóźniej do dnia 9 października (piątek)

do godziny 12.00:

- udziału w konferencji (16 października br.),

- udziału w uroczystej kolacji, która odbędzie około godz. 17.00 w Hotelu Rusałka,

- chęci skorzystania z bezpłatnego transportu Lublin-Okuninka-Lublin (16.10.2014 r.), planowany wyjazd z Lublina godz. 7.00 parking przed Chatką Żaka (ul. Radziszewskiego 16), powrót późnym wieczorem.

 

Autorzy posterów są proszeni o obecność przy swoich stanowiskach w czasie sesji posterowej

oraz o krótkie prezentacje posterów dla zainteresowanych uczestników Konferencji. Materiały
 do zamocowania posterów będą dostępne w miejscu sesji posterowej.

 

Prosimy o przygotowanie posterów w formacie A1

 

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o możliwości publikacji przedstawianych referatów
i posterów w recenzowanej, pokonferencyjnej monografii. W najbliższym czasie rozesłane zostaną szczegółowe informacje na ten temat.

 

Potwierdzenia prosimy przesłać w wersji elektronicznej na e-mail:

demczuk@poczta.umcs.lublin.pl

 

Z poważaniem
Komitet Organizacyjny


 

 
Problematyka konferencji dotyczyć będzie zagadnień związanych z rozwojem społecznym, gospodarczym i przyrodniczym Polesia Lubelskiego, a w szczególności:
  1. Gospodarcze go wykorzystani a zasobów wodnych oraz energetycznych Polesia Lubelskiego w kontekście zrównoważonego rozwoju Transgranicznego Rezerwat u Biosfery „Polesie Zachodnie”.
  2. Perspektyw rozwoju turystyki na terenie Polesia Lubelskiego w oparciu o atrybuty Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”.
  3. Społecznych, gospodarczych oraz przyrodniczych uwarunkowań rozwoju gospodarczego obszaru Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”.
Zachęcamy do zgłaszania tematów posterów związanych z tematyką konferencji
do dnia 26 września 2014 r. na adres mailowy: demczuk@poczta.umcs.lublin.pl

Udział w konferencji dla pracowników i doktorantów WNoZiGP jest bezpłatny.
Uczestnictwo obejmuje transport, serwis kawowy oraz lunch.

Pełny materiał dostarczonych przez autorów tekstów zostanie poddany recenzji, a następnie opublikowany w monografii pokonferencyjnej.

Ramowy program konferencji:
16 październik (czwartek) - sesja referatowa i posterowa w Urszulinie
17 październik (piątek) - szkolenie z zakresu biznesu turystycznego (20 osób)

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w II komunikacie pod koniec września br.

Komitet Honorowy:
JM Rektor dr hab. Stanisław Michałowski, prof. UMCS
Mgr Wiesław Holaczuk - Starosta Powiatu Włodawskiego
Mgr Adam Niwiński - Starosta Powiatu Łęczyńskiego
Mgr Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska
Dr Zygmunt Krzemiński – Radca Ministra, Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowisa
Dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. UMCS - Dziekan WNoZiGP

Komitet Naukowy
Prof. dr hab. Marian Harasimiuk
Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
Prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski
Prof. dr hab. Andrzej Świeca
Dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. UMCS
Mgr Beata Sielewicz
Mgr inż. Jarosław Szymański

Komitet Organizacyjny:
Dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik
Mgr Piotr Demczuk
Mgr Małgorzata Kolary-Woźniak
Mgr Beata Cieślińska

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    9 października 2014