Maj 2019 - nowa plansza wydziałowego kalendarza

MAJ 2019 w wydziałowym kalendarzu wypełnia zdjęcie autorstwa dr hab. Andrzeja Czernego, prof. UMCS - kierownika Zakładu Kartografii i Geomatyki UMCS.

 

Kalendarz WNoZiGP jest wydawany corocznie w celu ogólnopolskiej promocji wydziału. Zdjęcia obecnej i minionych edycji są dostępne w „Galerii mediów”. Redaktorami kalendarza są dr Kamila Łucjan i dr hab. Przemysław Mroczek.

    Aktualności