Zwiększone stawki stypendiów - wymagane zatwierdzenie

Biuro ds. Studentckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS informuje, że stawki stypendium rektora, stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych zostały podwyższone od semestru letniego i obowiązują od marca 2021 r. do czerwca 2021 r. w przypadku studentów i do lipca w przypadku doktorantów.
Wymagana jest niezwłoczna akceptacja nowych stawek w systemie USOS. 
Instrukcja na stronie -> FB Biura ds. Studenckich i Wsparcia osób z Niepełnosprawnościami

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    4 marca 2021