XXVII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe

W dniach 28-29 września 2023 w Lublinie odbędzie się XXVII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Zmienność krajobrazu. Krajobrazy przemijające i efemeryczne". Celem XXVII Interdyscyplinarnego Seminarium Krajobrazowego jest wymiana myśli na temat badań zmienności krajobrazu, w szczególności krajobrazów przemijających i efemerycznych.

Organizatorzy seminarium:

 • Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec (Przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Beata Frydryczak – Instytut Kultury Europejskiej UAM, Gniezno
 • prof. dr hab. inż. Józef Hernik – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 • dr hab. Grzegorz Janicki, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn; Vytautas Magnus University, Kowno
 • ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Komitet Organizacyjny:

 • dr hab. Sebastian Bernat, prof. UMCS – Przewodniczący
 • dr hab. Małgorzata Flaga – Skarbnik
 • dr inż. arch. Anna Polska – Członek Komitetu Organizacyjnego
 • inż. Patrycja Adamczyk – Członek Komitetu Organizacyjnego
 • mgr inż. Jakub Skibiński – Sekretarz

Ważne terminy:

 • 15 kwietnia 2023 r. – nadesłanie zgłoszeń do udziału w konferencji oraz streszczeń referatów/posterów (rejestracja)
 • 15 maja 2023 r. – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów (komunikat 2.)
 • 15 czerwca 2023 r. – dokonanie wpłaty konferencyjnej (zwrot w przypadku rezygnacji z uczestnictwa możliwy tylko przed 28.09.2023)
 • 15 września 2023 r. – program konferencji (komunikat 3.)
 • 15 października 2023 r. – nadesłanie artykułów przewidzianych do publikacji w Pracach Komisji Krajobrazu Kulturowego (dla osób zainteresowanych)

Miejsce obrad:

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Al. Kraśnicka 2c, 20-718
Lublin

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG oraz w Komunikacie I (poniżej).

 

 

  Aktualności

  Data dodania
  22 lutego 2023