Wznowienie zajęć rekreacyjno-sportowych od 28 maja 2021 r. w CKF

Z radością informujemy, że w dniu 28 maja 2021 r. (piątek) zostaną wznowione zajęcia rekreacyjno-sportowe w Centrum Kultury Fizycznej przy obowiązujących limitach.

Zachęcamy do udziału w zajęciach:

 1. Pływanie rekreacyjne (powrót od 28 maja 2021)
 2. Siłownia OPEN (powrót od 28 maja 2021)
 3. Aqua fitness (powrót od 1 czerwca 2021)
 4. Spinning (powrót od 7 czerwca 2021)

Obowiązujące limity osób: pływalnia - 50% obłożenia obiektu (23 osoby), siłownia OPEN – 1 osoba/15m2 (7 osób/Siłownia A, 20 osób/Sala tr. Funkcjonalnego B), sala spinning 50% obłożenia obiektu (10 osób).

English version:

Reopen recreation and sport activities from May 28th 2021 at Physical Culture Centre UMCS

We are pleased to announce that on 28th May 2021 we will reopen recreation and sport activities at Physical Culture Centre UMCS with the applicable regulations.

We encourage you to participate in the following activities:

 1. Recreational swimming (from May 28th 2021)
 2. OPEN Gym (from May 28th 2021)
 3. Aqua Fitness (from 1st June 2021)
 4. Spinning bike (from 7th June 2021)

Applicable limits of persons: swimming pool – 50% capacity (23 persons), OPEN gym – 1 person / 15m2 (7 persons/Gym A, 20 persons/ functional training room B, spinning bike training room 50% capacity (10 persons).

  Aktualności

  Autor
  Aleksandra Kiewel
  Data dodania
  28 maja 2021