Wizyta naukowców z RPA

09.05.2022

Wizyta miała na celu zacieśnienie współpracy naukowej i dydaktycznej z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, zwłaszcza w odniesieniu do studiów Tourism Management. Inicjatorką współpracy jest dr hab. Anna Dłużewska, prof. UMCS (Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej). Przedstawiciele delegacji to: dr Erasmus Mzobanzi Mnguni, specjalista z zakresu food tourism and indigenous food - hospitality sector, z Durban University of Technology dr Andrea Giampiccoli - specjalista z zakresu community based tourism (turystyka w oparciu o społeczności lokalne) z Durban University of Technology. prof. Oliver Mtapuri - specjalista z zakresu development studies (include poverty, redistribution and inequality, community-based tourism - studia krajów rozwijających się, walka z ubóstwem i nierównościami społecznymi) z University of KwaZulu-Natal. Goście spotkali się z Władzami Wydziału, udzielili wywiadów mediom oraz przedstawili wykłady dla studentów. Fot. M. Zembrzycki