Warsztaty terenowe dla uczniów szkół średnich

20.05.2022

Warsztaty zorganizowane w Guciowie 17 maja 2022 przez studentów Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, pracowników Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.