Warsztaty laboratoryjne z geografii dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie

31.05.2022

27 maja na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyły się warsztaty laboratoryjne z geografii dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Lubaczowskiego” (nr wniosku RPPK.09.02.00-18-0086/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz ze środków budżetu państwa). Fot. Michał Zembrzycki