Uwaga studenci Geoinformatyki - informacja dotycząca obsługi praktyk zawodowych w Systemie Obsługi Praktyk

dr Joanna Potiopa

13.06.2018

Szanowni Państwo,

aby proces akceptacji praktyk przebiegał sprawnie należy podczas zapisywania się na praktykę wybrać właściwe opcje:

  • przedmiot - praktyki specjalnościowe (zawodowe),
  • kierunek studiów, sposób realizacji praktyki (czyli rodzaj umowy) - właściwe dla danego Studenta,
  • sposób realizacji praktyki - z dziennikiem praktyk,
  • czas trwania praktyki - nie może być krótszy niż 4,5 tygodnia dla praktyki 180h, 3 tygodnie dla praktyki 120 h, 2 tygodnie dla praktyki 80h,
  • godziny/tygodnie - liczba godzin właściwa danemu kierunkowi studiów (I rok I stopnia = 120h, II rok I stopnia = 180 h, I rok II stopnia = 80h)
  • rodzaj praktyki: praktyka zawodowa.

Przypominam, że Student na czas praktyk zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW, co należy zaznaczyć w odpowiednim miejscu.

Dziękuję i pozdrawiam,
Joanna Potiopa