Tłumacz języka migowego on-line

dr Michał Zembrzycki

17.10.2022

Biuro Ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS informuje, że w dziekanatach wybranych wydziałów można korzystać z tłumacza języka migowego on-line. 
Tłumacz PJM on-line dostępny jest w dziekanatach:
Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Wydziału Artystycznego UMCS
Wydziału Filologicznego UMCS
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS
Wydziału Prawa i Administracji UMCS