Ogłoszenie - informacja - egzaminy i zaliczenia poprawkowe

mgr Izabela Ejtel

12.03.2020

Szanowni Studenci,

w związku z odwołaniem zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną informujemy, że egzaminy i zaliczenia poprawkowe mogą również odbywać się za pomocą komunikatorów (np. Skype). Szczegóły należy ustalić z osobą egzaminującą. W przypadku konieczności przedłużenia sesji egzaminacyjnej należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną stosowny wniosek do Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Zapytania można również kierować do pracowników Dziekanatu oraz Prodziekana ds. Studenckich drogą elektroniczną lub telefonicznie.