Kontakt do wydziałowego informatyka - Michała Pawłowskiego

mgr Michał Zembrzycki

12.05.2022

Szanowni Państwo, poniżej dostępne są dane kontaktowe do p. Michała Pawłowskiego:

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

mgr inż. Michał Pawłowski
tel. 81 537 68 07
WNoZiGP, pokój 208B
e-mail: michal.pawlowski@mail.umcs.pl

Przypominam o spisie wszystkich pracowników Wydziału, który dostępny jest w zakładce Wydział.