Kontakt do wydziałowego informatyka - mgr. inż. Michała Pawłowskiego

dr Michał Zembrzycki

02.03.2023

Szanowni Państwo, poniżej dostępne są dane kontaktowe do p. mgr. inż. Michała Pawłowskiego:

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

mgr inż. Michał Pawłowski
tel. 81 537 68 07
WNoZiGP, pokój 208B
e-mail: michal.pawlowski@mail.umcs.pl

Spis wszystkich pracowników Wydziału