Gospodarka przestrzenna, stacjonarne inżynierskie, 2gi rok. Projektowanie urbanistyczne laboratorium.

mgr Hanna Bytniewska

02.10.2020

Uprzejmie proszę o przygotowanie się do labolatoriów z projektowania urbanistycznego w środę 7.10.2020 w formie zdalnej tzn. do udziału w zajęciach z użyciem kamery i mikrofonu.

mgr Iwona Kolak-Szymanek