Ćwiczenia terenowe regionalne Polesie Lubelskie - Geografia I rok 1 st.

dr Marek Turczyński

25.05.2017

Ćwiczenia terenowe regionalne – Polesie Lubelskie
Geografia I rok I stopnia
odbędą się w dniu 02 czerwca 2017 r. (piątek)

Data i miejsce spotkania:

02 czerwiec 2017 r., godz. 8.00 – parking
pomiędzy budynkami Wydziału Artystycznego UMCS, al. Kraśnicka 2.

powrót do Lublina 02 czerwca ok. godz. 16.30.

Uczestnicy ćwiczeń terenowych zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość, odpowiedniego ubioru terenowego (buty terenowe, okrycie przeciwdeszczowe itp.), przyborów do pisania i notatników.

Koszty przejazdu w wysokości ok. 30 zł studenci pokrywają we własnym zakresie po przesłaniu faktury od przewoźnika.

Studenci nieubezpieczeni zobowiązani będą do złożenia odpowiednich oświadczeń.

Prowadzący zajęcia:
dr Marek Turczyński, Zakład Hydrologii
mgr Pietruczuk Jarosław, Zakład Geoekologii i Paleogeografii