Archiwum Prac Dyplomowych - instrukcje dla Promotorów, Recenzentów i Studentów

mgr inż. Grzegorz Kosmala

06.07.2016

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem w roku akademickim 2015/16 procesu dyplomowania z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych bardzo proszę o zapoznanie się z instrukcjami obsługi APD dostępnymi na stronie http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,szkolenie-z-obslugi-archiwum-prac-dyplomowych,35520.chtm

 

Dziekanat
Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS