Akcja pluszaki dla dzeci w potrzebie

mgr Ewa Chłopek

25.05.2019

Dzień dobry, nasz WNoZiGP bierze udział w zbiórce nowych pluszaków na rzecz podopiecznych Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia. 

Akcja trwa TYLKO do 31.05.2019r.

Wszystkich serdecznie zapraszmy do udziału w tej zbiórce na szczytny cel.

Zbiórka w pokoju 6d Dziekanat

W imieniu podopiecznych dzieci z hospicjum serdecznie dziękujemy. Uśmiech

Z poważaniem 

Ewa Chłopek.