Systemy informacji geograficznej w praktyce - rekrutacja trwa!

Zapraszamy do rekrutacji na studia podyplomowe "systemy informacji geograficznej w praktyce".

Celem studiów jest wykształcenie kadry specjalistów mających kompleksową wiedzę z zakresu GIS. Studia koncentrują się przede wszystkim na aspekcie praktycznym wykorzystania GIS w sferze szeroko rozumianego zarządzania informacją przestrzenną przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych. Słuchacz w trakcie studiów posługuje się zarówno oprogramowaniem komercyjnym, jak i aplikacjami Open-Source. Modułowa struktura studiów zakłada integrację praktycznych aspektów z technicznymi możliwościami zastosowania GIS w wykonywanej pracy.

Studia trwają 2 semestry. Formuła studiów jest otwarta i umożliwia zrealizowanie zróżnicowanych potrzeb dostosowanych do grupy osób w nich uczestniczących. Wykłady i laboratoria zostały uzupełnione o zajęcia w formie ćwiczeń terenowych, na podstawie których słuchacze w dalszej części zajęć będą przetwarzać i analizować zgromadzone dane.

Program studiów został tak zaprojektowany, aby położyć szczególny nacisk przede wszystkim na praktycznej stronie wykorzystania narzędzi i oprogramowania GIS. Jest on wynikiem analizy potrzeb i oczekiwań osób zaczynających pracę z GIS. Autorzy przez ostatnie lata śledzili zapytania, wypowiedzi pojawiające się na forach branżowych związanych z GIS. Szczegółowo zostały także przeanalizowane oczekiwania pracodawców na podstawie ofert pracy, systematycznie pojawiających się na rynku GIS.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom nie tylko na stosowanie i wykorzystanie narzędzi GIS w ich codziennej pracy, lecz także stanowią solidne podstawy do tworzenia własnych rozwiązań zarówno w zakresie budowy własnych systemów GIS, jak i tworzenia narzędzi dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Wiedza, jaką nabywa słuchacz studiów, pozwala na samodzielną pracę w środowisku GIS oraz obejmuje problematykę związaną z tworzeniem oraz zarządzaniem projektami, w których GIS stanowi kluczowe zagadnienie.

Szczegółowe informacje o studiach oraz program

Zapraszamy do rejestracji na studia

    Aktualności

    Data dodania
    25 kwietnia 2022