Studencki Nobel

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach-zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych. Tegoroczna edycja konkursu wyłania finalistów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach – zarówno naukowych jak i społecznych – propagowanie rozwoju nauki, literatury i sztuki oraz wsparcie idei wolontariatu. Program ma na celu ułatwiać młodym, zdolnym artystom, działaczom społecznym i naukowcom rozwijanie swoich pasji i zainteresowań oraz inspirowanie do dalszych osiągnięć.

Kategorie konkursowe Studenckiego Nobla   2021:

 •  Dziennikarstwo i literatura
 •  Nauki przyrodnicze i energetyka
 •  Fizyka i astronomii
 •  Nauki techniczne
 •  Sztuka
 •  Medycyna i farmacja  
 •  Nauki społeczne
 •  Nauki ekonomiczne
 •  Działalność społeczna


Do wygrania jest 5 tysięcy złotych finansowanych w ramach partnerstwa z Santander Universidades Polska. Formularze zgłoszeniowe należywypełnić do 31 marca 2021 roku.

Link do formularza zgłoszeniowego:
https://www.becas-santander.com/pl/program/studencki-nobel-2021 

 Link do formularzy konkursowych:
https://www.studenckinobel.info/formularz-konkursowy/

 Opis konkursu: https://nzs.org.pl/studencki-nobel/

  Aktualności

  Autor
  Aleksandra Kiewel
  Data dodania
  23 marca 2021