Spotkanie w sprawie programu Erasmus+

Wczoraj (16.03.2023) odbyło się spotkanie dotyczące zasad uczestnictwa w mobilności programu Erasmus+. Na spotkaniu przedstawione zostały informacje o Programie, ofercie edukacyjnej oraz zasadach uczestnictwa w mobilności obejmującej studia częściowe oraz praktyki zawodowe.

W spotkaniu, które zostało zorganizowane przez Koordynatorów Wydziałowych Programu Erasmus+, uczestniczyło 24 studentów kierunków: geografia, turystyka i rekreacja, Tourism Managemenet, geoinformatyka oraz gospodarka przestrzenna.
Uczestnictwo w programie Erasmus+ to nie tylko możliwość podjęcia kształcenia na zagranicznej uczelni, ale także szansa na zdobycie doświadczenia oraz podwyższenie umiejętności językowych.
Więcej informacji można uzyskać na stronie uniwersyteckiej oraz wydziałowej lub bezpośrednio u Koordynatorów Wydziałowych (dr Agnieszka Krzyżewska / dr Sylwester Wereski) oraz w Biurze Erasmus (link)
Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na praktyki zawodowe (w roku akademickim 2022/2023) oraz studia (w roku akademickim 2023/2024) należy składać u dra Sylwestra Wereskiego (sylwester.wereski@umcs.pl) do 30 marca 2023 r. (czwartek) do godz. 12.00 (pokój 111D).
 
Fot. S. Wereski
 
 
 

    Aktualności

    Data dodania
    17 marca 2023