Seminarium nt. rynku nieruchomości komercyjnych

Zapraszamy do udziału w seminarium "Rynek nieruchomości  komercyjnych w aspekcie ekonomicznym i przestrzennym", które odbędzie się 1 grudnia 2016 roku w godzinach 10.00-16.00 w Auli im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Spotkanie będzie poświęcone różnym aspektom rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Prelegentami seminarium będą naukowcy z UMCS, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Łódzkiego, a także reprezentanci instytucji publicznych i samorządów. Po części referatowej odbędzie się dyskusja panelowa. Gościem honorowym seminarium oraz uczestnikiem dyskusji będzie Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk.

Seminarium to drugie spotkanie w ramach cyklu poświęconego problemom rozwoju miast. Poprzednie spotkanie skupiało się na roli rynku nieruchomości w polityce miejskiej. Tematem przewodnim nadchodzącego wydarzenia będą zaś różne aspekty rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Celem seminarium jest interakcja oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów.


Przyjdź i dowiedz się, jaka jest rola nieruchomości komercyjnych w rozwoju miast. Ich wpływ na przestrzeń, rozwój gospodarczy i kształtowanie się wartości nieruchomości.

Weź udział w panelu dyskusyjnym i poznaj opinię naukowców, samorządowców, inwestorów.


Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Anna Sawicka
    Data dodania
    1 grudnia 2016