Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek

04.02.2015

W dniach od 23 stycznia do 30 marca 2015 r. w gmachu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy Al. Kraśnickiej 2c w Lublinie jest eksponowana wystawa "Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek", która została zorganizowana w 2014 r. w ramach obchodów jubileuszu 40-lecia RPN. Ekspozycja składa się z kilkunastu plansz tematycznych, na których przedstawiono bogactwo środowiska przyrodniczego oraz zagadnienia dotyczące realizowanej w Parku ochrony przyrody. Wystawa została wzbogacona dużymi fotografiami autorstwa Pawła Marczakowskiego - pracownika Parku, które obrazują piękno niepowtarzalnej przyrody Parku i Roztocza.
Zaprezentowanie tej wystawy to kolejne przedsięwzięcie zrealizowane w ramach wieloletniej współpracy UMCS i RPN - instytucji, które w roku 2014 obchodziły swoje znaczące jubileusze 70-lecia UMCS oraz 40-lecia RPN.