Rozpoczęcie projektu „Dostępna Biblioteka”

04.03.2022

W dniach 22-23 lutego 2022 r. dr Dagmara Kociuba z Katedry Gospodarki Przestrzennej wraz ze studentami z SKNP ,,SmartCity’’ przeprowadzili inwentaryzację w Bibliotece Głównej UMCS. Prace odbyły się w ramach projektu „Poprawa dostępności Biblioteki Głównej UMCS dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej przy wsparciu Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS. Fot. SKNP "SmartCity"