Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Bednarczyka

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Piotra Bednarczyka

Temat pracy:

„Rozkład przestrzenny wybranych wskaźników kontynentalizmu
klimatu w Europie w świetle różnych metod interpolacji”

 

PROMOTOR

dr hab. Marek Nowosad, prof. UMCS
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

 

PROMOTOR POMOCNICZY

dr hab. Mariusz Szymanowski
Wydział Nauk o Ziemi i Ksztatłowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski

 

RECENZENCI

dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. UWr
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocłwska

 

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński

 

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w dniu

8 lipca 2015 r. o godz. 10.00
w sali 301 przy al. Kraśnickiej 2cd w Lublinie

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS
ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie

 

Dziekan
Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

    Aktualności

    Autor
    Elżbieta Kubiak
    Data dodania
    26 czerwca 2015