Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski odznaczony medalem im. J. Kondrackiego

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej został wyróżniony Medalem im. Jerzego Kondrackiego za zasługi dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Medal im. Jerzego Kondrackiego jest wysokiej rangi odznaczeniem, przyznawanym od 1999 roku osobom, które na trwałe zapisały się w historii WGSR. Decyzje w sprawie przyznania wyróżnienia podejmuje Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

fot. Bartosz Proll

fot. Tomasz Wites

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2021