Odczyt online lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W najbliższy czwartek, 14 stycznia br., o godz. 17.15 zapraszamy na pierwszą w Nowym Roku prelekcję w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Naszym gościem, będzie prof. dr hab. Tomasz Komornicki, który przedstawi nam „Kontrowersje wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to inwestycja kontrowersyjna. Wielokrotnie komentowana była w mediach, w dyskursie politycznym, a także na forum naukowym. Często poruszane problemy to biznesowa opłacalność przedsięwzięcia (zwłaszcza w warunkach załamania rynku lotniczego spowodowanego pandemią), a także lokalizacja i konieczne wywłaszczenia. Na najbliższym spotkaniu Oddziału proponujemy natomiast spojrzenie na CPK od strony zmian jakie spowoduje on w przyszłej organizacji przestrzennej naszego kraju. Szczególna uwaga poświęcona będzie tzw. komponentowi kolejowemu CPK. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy Port może zaburzyć policentryczną strukturę osadniczą Polski? Zaprezentowane zostanie także stanowisko jakie w tej sprawie przyjął Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Liczymy także na pytania i dyskusję.

Tomasz Komornicki – profesor na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Ponadto jest kierownikiem Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a także przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Zajmuje się geografią społeczno-ekonomiczną, polityką transportową oraz planowaniem przestrzennym. W latach 2010-2011 był członkiem międzynarodowego zespołu przygotowującego Agendę Terytorialną Unii Europejskiej 2020, a w okresie 2006-2011, członkiem zespołu ekspertów opracowujących Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. W latach 2000-2006 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Głównego PTG, a w okresie 2006-2012 z-cy Przewodniczącego ZG PTG. Od 2019 roku członek Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

 Aby wziąć udział w prelekcji, wystarczy wejść na stronę z transmisją on-line,  -> link do spotkania w Microsoft Teams.  Zapraszamy!

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    12 stycznia 2021