Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii

Zarząd Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o ogłoszeniu XIV edycji konkursu im. prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii. Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do wykonywania prac na wysokim poziomie merytorycznym oraz propagowanie najnowszych metod badawczych i obliczeniowych w hydrologii. Celem konkursu jest także zainteresowanie studentów i absolwentów szkół wyższych problematyką z zakresu hydrologii i zastosowania jej w szeroko pojętej inżynierii i gospodarce wodnej, gospodarce przestrzennej oraz ochronie i inżynierii środowiska.

Szczegółowe informacje dostepne są tutaj oraz w poniższym załączniku.

    Aktualności

    Data dodania
    21 stycznia 2022